Gå til innholdet
  • Digitalt styrekurs for tillitsvalgte

  • Sted: Teams
  • Start: 13.06.2024 kl. 17:30
  • Slutt: 06.05.2024 kl. 19:30

Til styremedlemmer i LNTs fylkeslag

LNT sentralt inviterer alle styremedlemmer til et digitalt styrekurs torsdag 13. juni kl. 17.30 – 19.30.

Hvorfor arrangerer vi et eget styrekurs?

På landsmøte i 2023 ble det vedtatt at LNT sentralt skal holde et årlig styrekurs for tillitsvalgte i foreningen. Målet med kurset er å informere styremedlemmer i foreningen om LNTs styringsdokumenter.  

Vi kommer blant annet til å ta opp følgende tema:

  • LNTs organisering
  • Vedtekter
  • Likepersonsarbeid
  • LNTs etiske retningslinjer
  • Tilskuddsordninger
  • Revisjon av LNTs håndbok for tillitsvalgte

Vi kommer også til å holde av tid til erfaringsutveksling og spørsmål.

Påmelding til kurset gjøres i lenken under:

https://forms.office.com/e/e5KZGN7Lnv?origin=lprLink

Påmeldingsfrist: 10. juni.

Kurset blir tatt opp slik at de som ikke kan delta har mulighet til å se på det i opptak.

Vi håper alle fylkeslagene stiller med tillitsvalgte på kurset.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073