Gå til innholdet
  • Veien videre etter levertransplantasjon

  • Sted: Rikshospitalet
  • Start: 13.06.2024 kl. 09:30
Mange pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.
Kurset er et samarbeid mellom Seksjon for fordøyelsessykdommer, avdeling for transplantasjonsmedisin OUS, Lærings – og mestringssenteret ved Rikshospitalet og Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT).
Kurset anbefales som en del av tilbudet til dere som er levertransplantert (minimum 4 måneder etter transplantasjonen) og deres pårørende. Ulike fagpersoner vil holde innlegg om aktuelle tema, med anledning til å stille spørsmål etter hvert innlegg. En tidligere levertransplantert vil dele sine erfaringer. Det legges opp til gruppesamtaler og erfaringsutveksling.
Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sender fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.
13. juni: 09:30 - 15:30
14. juni: 09:00 - 15:10
Påmelding: Lmskkt@ous-hf.no eller ring 23070820.
Påmeldingsfrist: 30. mai 2024. 
Egenandel for kurset på kr. 375,- gjelder kun pasient. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.
For ytterligere informasjon:
Ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Helene J. Haugland ved Lærings- og mesteringssenteret på telefon: 23070820/23070233 eller e-post: hejhau@ous-hf.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073