Gå til innholdet
  • Veien videre etter levertransplantasjon

  • Sted: Rikshospitalet
  • Start: torsdag 12. oktober 2023 kl. 09:30
  • Slutt: fredag 13. oktober 2023 kl. 15:10

Mange pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.

Kurset er et samarbeid mellom Seksjon for fordøyelsessykdommer, avdeling for transplantasjonsmedisin OUS, Lærings – og mestringssenteret ved Rikshospitalet og Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT).

Kurset anbefales som en del av tilbudet til dere som er levertransplantert (minimum 4 måneder etter transplantasjonen) og deres pårørende. Ulike fagpersoner vil holde innlegg om aktuelle tema, med anledning til å stille spørsmål etter hver sesjon. En tidligere levertransplantert vil dele sine erfaringer. Det legges opp til gruppesamtaler og erfaringsutveksling.

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sender fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Dato og tidspunkt: 12. oktober 2023 kl. 09:30 - 15:30 og 13. oktober kl. 09:00 - 15:10
Sted: Rikshospitalet 

Påmelding: 10. september 2023. Kurset krever henvisning 

Les her for mer informasjon: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantert-lerings-og-mestringskurs?arrId=5

Egenandel for kurset på kr. 375,- gjelder kun pasient. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

For ytterligere informasjon:
Ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Helene J. Haugland ved Lærings- og mesteringssenteret på telefon: 23070820/23070233 eller e-post: hejhau@ous-hf.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073