Gå til innholdet
  • Veien videre etter levertransplantasjon

  • Sted: Rikshospitalet
  • Start: torsdag 2. februar 2023 kl. 09:30
  • Slutt: fredag 3. februar 2023 kl. 15:10
Mange pasienter som har gjennomgått levertransplantasjon, og deres pårørende, har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, samt å møte andre i samme situasjon.
Dette kurset anbefales som en del av tilbudet til levertransplanterte pasienter og deres pårørende. Det bør ha gått minst 4 måneder etter transplantasjon før du deltar på kurset.
Kurset består av en temarekke med innlegg fra ulike fagpersoner om aktuelle tema, med anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer etter hver sesjon. En tidligere levertransplantert deler også sin erfaringskunnskap.
Tilbudet er et samarbeid mellom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Seksjon for fordøyelsessykdommer, Avdeling for transplantasjonsmedisin og Lærings- og mestringssenteret ved OUS, Rikshospitalet.
Dersom du ikke er pasient ved Oslo universitetssykehus, må du ha henvisning fra fastlege.
Kurset går over to dager og avholdes i lokaler på Rikshospitalet.
Når: 2. februar 2023, 09:30 - 15:30 og 3. februar 2023, 09:00-15:10
Påmeldingsfrist: 9. januar 2023
Påmelding: Lmskkt@ous-hf.no eller til ring 23070820
For ytterligere informasjon: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Helene J. Haugland ved Lærings- og mestringssenteret på telefon: 23070820 eller e-post: Lmskkt@ous-hf.no
Se her for mer informasjon: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantert-lerings-og-mestringskurs 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073