Gå til innholdet

Multilingual information videos about covid-19 in 25 languages

Tailored for persons with chronic kidney disease and organ transplant recipients.

Watch the multilingual information videos on our YouTube-channel by clicking here. 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte har samarbeidet med Akershus universitetssykehus om å lage informasjonsfilmer om covid-19.

De norskspråklige videoene kan du se under her. Én film gir nødvendig bakgrunnskunnskap om covid-19. Én film er rettet mot personer med kronisk nyresykdom, inkludert dialysepasienter. Én film er rettet mot transplanterte og andre som bruker sterke immundempende medikamenter. Og en film gir en oversikt over nettsteder vi anbefaler at dere klikker dere innom for å skaffe dere god, oppdatert kunnskap om covid-19. Denne filmen er spesielt nyttig for fremmedspråklige, med tips om nettsteder med informasjon på flere språk. Den vil også være nyttig for de som synes det er vanskelig å finne fram til gode informasjonskilder i et mylder av informasjon på internett.

Det er laget en femte film som oppsummerer den viktigste fra de ovennevnte filmene. Denne er gjort tilgjengelig på 25 språk - og kan ses på vår YouTube-kanal. 

Prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam.

Anbefalte informasjonskilder om koronaviruset


 

Generell informasjon om covid-19

 

Informasjon om covid-19 til personer med kronisk nyresykdom

 

Informasjon om covid-19 og covid-19-vaksine til transplanterte og andre som bruker immundempende midler

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073