Gå til innholdet

LNTs grupper anbefales en fjerde dose koronavaksine

Her er informasjon fra Folkehelseinstituttet.

14.12.2021

Bakgrunn

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner, sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin primærvaksinasjonsserie, se mer informasjon i Vaksinasjonsveilederen. I informasjonsbrev 37 som ble sendt ut i slutten av november ble anbefalingen om oppfriskningsdose utvidet til å også omfatte personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, inkludert de med alvorlig svekket immunforsvar. For personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil oppfriskningsdosen bli deres dose nr. 4. Gjeldende anbefalt intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er på 5 måneder.

Endring i anbefaling om intervall mellom 3. dose i primærvaksinasjonsserien og oppfriskningsdosen for de med alvorlig svekket immunforsvar

I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, åpnes det nå opp for at ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr. 4.

De som deltar i studier hvor man undersøker effekt og sikkerhet av en 4. dose vil også få tilbud om oppfriskningsdose når det har gått minst 3 måneder siden den dosen.

Dette vil sikre at de som er mest utsatt raskere får vaksine og bedre forutsetninger for økt beskyttelse. Kommunene bes, hvis mulig, om å legge til rette for at denne pasientgruppen prioriteres. En oppfriskningsdose er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt effekt av vaksinedosene i primærvaksinasjonsserien, men som over tid mister deler av beskyttelsen. For å få best mulig effekt av en oppfriskningsdose, trenger immunforsvaret tid til å modnes. Lenger intervall mellom dosene kan gi høyere og mer langvarig beskyttelse. Dette må vurderes opp mot behovet for raskere beskyttelse ved et kortere intervall.

Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose:

• Comirnaty (Pfizer): Full dose (0,3 ml)

• Spikevax (Moderna): Halv dose (0,25 ml)

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073