Gå til innholdet

Kurs: Veien videre etter transplantasjon

Bli med på kurs for transplanterte og pårørende.

26.09.2022

Mange pasienter som har gjennomgått transplantasjon, og deres pårørende, har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, samt å møte andre i samme situasjon.

Veien videre-kursene er et samarbeid mellom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Medisinsk poliklinikk og Lærings – og mestringssenteret (LMS) ved Rikshospitalet.

Kursene består av en temarekke, og anbefales som en del av tilbudet til transplanterte pasienter og deres pårørende.

Neste kurs for levertransplanterte:
Dato ikke bestemt.

Neste kurs for nyre- og eller pankreastransplanterte:
17. november 2022, 10:00 - 15:00 og 18. november 2022, 09:00 - 15:30.

Hvor:
Rikshospitalet.

Påmelding:
Lmskkt@ous-hf.no eller ring 23070820.

Påmeldingsfrist:
16. oktober 2022

Her er mer informasjon: 
https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-og-eller-pankreastransplanterte-lerings-og-mestringskurs

For ytterligere informasjon:
Ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Helene J. Haugland ved Lærings- og mestringssenteret på telefon: 23070820 / 2307 0233 eller e-post: hejhau@ous-hf.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073