Gå til innholdet

Ingen planlagte kurs for nyre- og/eller pancreastransplanterte og pårørende pga. koronaviruset

Mange har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, i tillegg til å møte andre i samme situasjon.

20.02.2020

Kurset anbefales som en del av tilbudet til nyre- og/eller pancreastransplanterte pasienter og deres pårørende. Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere nyretransplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

Kurset inneholder syv temaer og går over fem dager (over to uker).

Kurset er et samarbeid mellom Medisinsk nyrepoliklinikk, Lærings- og mestringssenteret og LNT (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte).

Temaer på kurset er:

  • Mestring - å leve best mulig i hverdagen v/sykepleiere
  • Virkninger og bivirkninger av medisiner
  • Generisk bytte v/farmasøyt
  • Rettigheter og hjelpeapparat
  • Pasientbiblioteket informerer om sine tilbud
  • LNT informerer om pasientorganisasjonen
  • Hud og hudforandringer hos organtransplanterte 
  • Fysisk aktivitet og treningstips
  • Kost og ernæring etter transplantasjonen v/klinisk ernæringsfysiolog

Datoer som kurset skal gå over: Ingen planlaggte kurs. 
Klokkeslett: 13-15 alle dager
Hvor: I lokaler ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

For ytterligere informasjon: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Helene Haugland ved lærings- og mestringssenteret på telefon: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073