Gå til innholdet

Veien videre-permen har fått et nytt, eget kapittel for barn, unge og pårørende

Ingvild Østli har nettopp overrakt det ferdige resultatet til Anna Bjerre. Foto: Marit Lundberg

-Det er viktig for barn og unge at de får informasjon de klarer å forstå og relatere til, sier prosjektleder Ingvild Østli.

11.10.2019

De fleste som har blitt transplantert etter årtusenskiftet er kjent med permen som heter Veien videre. Ved endt transplantasjon mottar man en perm med mye informasjon som er nyttig å ha med seg inn i livet med et nytt organ i kroppen. Permen rommer informasjon om kosthold, fysisk aktivitet, samliv, seksualitet, trygderettigheter, immunforsvar og reising, for å nevne noe.

Permen har imidlertid ikke inneholdt noe informasjon som har vært spesielt vinklet mot barn og unge – før nå. Et eget kapittel for barn, unge og foresatte har vært et ønske både fra pasienter, pårørende og helsepersonell i lang tid. Dette fordi det er viktig at alle målgrupper har tilgang til tilpasset og kvalitetssikret informasjon.

Prosjektleder, LNTs tidligere organisasjonskonsulent Ingvild Østli, er tilfreds med at arbeidet nå er ferdigstilt.

-Det er viktig for barn og unge at de får informasjon de klarer å forstå og relatere til. Permen svarer på spørsmål mange unge har, som de kanskje ikke tør å spørre voksne om, sier Østli.

Kapittelet inneholder blant annet informasjon om opptrening med fysioterapi, kosthold, seksualitet, selvfølelse, alkohol og tobakk. I tillegg har den partier som henvender seg til foresatte, skole og barnehage.

Andre problemstillinger 

Anna Bjerre jobber til daglig som fagansvarlig i pediatrisk nefrologi ved Seksjon for spesialisert barnemedisin på Rikshospitalet, og har vært fagansvarlig for prosjektet. Hun er klar på at det er en stor fordel med eget stoff til barnefamilier, fordi de står overfor helt andre problemstillinger enn voksne som blir transplantert.

-Hvordan er det med smitte i skolen og barnehagen? Kan de være med på gym? Hva med kosthold? Sosiale medier – hva er lurt å dele? I tillegg er det andre tenåringsutfordringer som usikkerhet knyttet til sex, alkohol og legemidler, sier Bjerre.

Alle artiklene i kapittelet for barn, unge og foresatte er utformet av fagpersonell ved Rikshospitalet – i samarbeid med LNT. Prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen DAM.  

-Arbeidet har vært lærerikt. Jeg har lært mye om Rikshospitalet, de som jobber der og hvilken kompetanse som finnes der. Vi setter pris på at de som har bidratt har tatt seg tid i en ellers hektisk hverdag, sier Østli.

Takknemlig er også prosjektets fagansvarlige, Anna Bjerre.

-Det var veldig hyggelig endelig å få det ferdige resultatet. Veldig flott! Vi retter en stor takk til Ingvild!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073