Gå til innholdet

Organtransplanterte og personer med nyresykdom anbefales pneumokokkvaksine

Illustrasjonsfoto, kfuhlert/pixabay.com

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til LNTs grupper.

04.10.2022

Hva er pneumokokker?  

Bakterien finnes naturlig i nese og svelg, særlig hos friske barn. Smitte skjer gjennom nærdråpesmitte fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet. Det finnes mange typer av pneumokokkbakterien, og noen gir oftere sykdom enn andre.

Hvorfor er det viktig for organtransplanterte og personer med nyresykdom å ta pneumokokkvaksine?

Pneumokokksykdom kan gi alvorlige tilstander som hjernehinnebetennelse og sepsis (blodforgiftning), men lungebetennelser er langt vanligere hos voksne. De fleste med alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling. Det finnes effektive vaksiner, og mange tilfeller av alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått dersom flere var vaksinert. 

En norsk studie viste at risikoen for alvorlig pneumokokksykdom blant personer i alderen 5 til 64 år var 14 ganger høyere for personer med kronisk nyresykdom, sammenlignet med de uten sykdom i samme aldersgruppe, og høyere for organtransplanterte.

— Organtransplanterte og personer med nyresykdom har en økt risiko for alvorlig forløp. Nyrene er kroppens rensestasjon og er viktig for flere av kroppens funksjoner. Og etter organtransplantasjon forventes livslang immunsupprimerende behandling. Begge disse tilstandene medfører høyere risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Derfor er det viktig for begge disse gruppene å vaksinere seg, fastslår Brita Askeland Winje, seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI er bekymret for den lave dekningen av pneumokokkvaksine blant eldre og personer med underliggende sykdom, og oppfordrer derfor flere til å beskytte seg mot sykdommen ved vaksinasjon. 

Mange i risikogruppen blir anbefalt å ta vaksinen hvert tiende år, mens mange av LNTs medlemmer har fått høre at de bør ta den hvert femte år. Hva er anbefalingen til organtransplanterte og nyresyke – på gruppenivå?

— To ulike pneumokokkvaksiner er tilgjengelig for bruk hos voksne. Pneumokokkvaksinen Pneumovax er anbefalt til alle voksne og personer i risikogrupper. I tillegg finnes det også konjugerte pneumokokkvaksiner, som virker på en annen måte. Nylig ble to nye pneumokokkonjugatvaksiner tilgjengelig i Norge. For personer med immunsvikt kan det være aktuelt å bruke en slik konjugatvaksine i kombinasjon med Pneumovax, for å gi bedre immunitet, forklarer Winje.

Beskyttelsen fra Pneumovax faller de første årene etter vaksinasjon. FHI har derfor endret anbefalingen om revaksinasjon fra 10 år, til mer enn 5 år for å opprettholde beskyttelsen.

— Et kortere intervall på to, tre år fører ofte til dårligere antistoffrespons, og betydelig økt risiko for lokale bivirkninger. Lar man det gå mer enn 5 år mellom vaksinene får man ikke mer bivirkninger enn første gang. Antistoffmåling er ikke nødvendig. Behandlende lege vil gi gode råd om behovet for vaksinasjon, sier Winje.

Se de nye anbefalingene her:

Informasjonsbrev om nye pneumokokkvaksiner - FHI

Pneumokokkvaksine til risikogrupper - FHI 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073