Gå til innholdet

Oppgang i antall nyretransplantasjoner i 2019

Mens det i 2018 ble gjennomført 240 nyretransplantasjoner, økte det til 258 i 2019.

07.01.2020

Det viser OUS, Rikshospitalets ferske donasjons- og transplantasjonstall.

-Etter en nedgang fra 2017 til 2018, er det flott at vi ser en økning i antallet nyretransplantasjoner i 2019. Behovet for nyretransplantasjoner er veldig stort og stadig økende, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

I tankene har Skar antallet pasienter på transplantasjonslisten for nyre, som talte 364 ved inngangen til 2020. På samme tidspunkt i fjor bestod den av 346 mennesker.  

-Mange av disse har i stor grad satt livet på vent. Dialysebehandling er svært utmattende for pasienten, og mange orker ikke å gjøre så mye ved siden. Det er også de som ikke kan transplanteres, og må gå i dialyse livet ut, forklarer Skar.

Færre transplantasjoner med levende giver

Antallet transplantasjoner fra levende giver har imidlertid sunket fra 72 til 67. Ledende transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet, Per Arne Bakkan, sier at det har sammenheng med at det i en periode var oppvekst av en bakterie på transplantasjonsposten. 

-Det var en oppvekst av ESBL (extended spectrum betalactamase), og inntaket av pasienter måtte reduseres. Avdelingen var totalt stengt en kort periode for sanering av problemet. Det er en bakterie med resistensmekanismer som hemmer effekten av de vanligste typene antibiotika, forklarer Bakkan. 

Stabile tall for lever- og bukspyttkjerteltransplantasjoner  

Antallet levertransplantasjoner holder seg på et stabilt nivå, med totalt 94 transplantasjoner i 2019. Det er én mindre enn i det foregående året. Samtidig ble det transplantert 15 bukspyttkjertler (pancreas) i 2019, hvilket er det samme som i 2018.  

-Transplantasjonslistene for disse organene er kortere, og tilgangen på organer til transplantasjon er god, sier Skar.

Antallet pasienter som venter på levertransplantasjon ved inngangen til 2020 er 23, mens det var 34 på samme tidspunkt i fjor. Samtidig er det 11 som venter på bukspyttkjerteltransplantasjon, mot 17 i fjor. 

Lav avslagsprosent

Andelen donasjoner som ikke ble realisert på grunn av avslag fra pårørende eller den avdøde selv, var på 16 prosent.

-Det er oppløftende at avslagsprosenten holder seg på det nivået. I 2018 lå den på 21 prosent. La oss håpe at den synker stadig lavere, håper Skar.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073