Gå til innholdet

Hvorfor har organdonasjonsmetoden cDCD skapt så mye diskusjon?

Sjekk ut "Transplantert eller nyresyk?" i din foretrukne podkastavspiller!

Den ellevte episoden av LNTs podkast handler om organdonasjon.

01.09.2022

Controlled donation after circulatory death (cDCD) er en form for organdonasjon som i 2021 fikk grønt lys for bruk i Norge, etter flere år med utredninger. Nå melder Rikshospitalet at cDCD-programmet er godt i gang, og at det per 1. september er gjennomført fire donasjoner med metoden. Det estimeres at cDCD kan øke antallet årlige donasjoner med 10-20 prosent.

Innføringen av metoden har imidlertid skapt mye diskusjon. Hvorfor?

Gjest i denne episoden av Transplantert eller nyresyk? er Jørgen Dahlberg, spesialist i anestesiologi og overlege ved Akershus universitetssykehus. Han er dessuten utdannet jurist og ansatt som forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Dahlberg deltok i ekspertgruppen i Folkehelseinstituttets metodevurdering av cDCD, som ble publisert i 2019. I LNTs podkast forklarer han hva cDCD er og hvorfor det er en trygg form for organdonasjon som følger strenge prosedyrer og kriterier.

Han forklarer forskjellene mellom cDCD og den mest anvendte formen for organdonasjon, donation after brain death (DBD). 

Livreddende metode på vent

Han har forståelse for at de som jobber med transplantasjon til daglig har opplevd det som frustrerende å vente på klarsignal for å bruke en metode de anser som uproblematisk.

— Det ligger flere frustrasjoner i det, om man skal se det fra den siden. Det har tatt veldig lang tid å innføre en metode som er så livreddende – for det er den. Flere organer redder flere liv. Det føles tungt når man har muligheten til å gjennomføre noe som man tenker er godt utprøvd, veldig sikkert, i tråd med det eksisterende rammeverket – og der vi kan høste mye erfaringer fra hva andre har gjort tidligere. Men så blir det en så langdryg prosess. I mellomtiden er det folk som ikke får organer, som trenger det, påpeker Dahlberg.

— Jeg synes det er synd at det har blitt så mange diskusjoner ut av noe jeg oppfatter er veldig «straight forward», uproblematisk og så godt utredet og avklart som det lar seg gjøre, sier Dahlberg.


Jørgen Dahlberg gjester LNTs podkast. 

— Noen har nok sittet med ideen om at her har vi begynt med noe helt nytt oppe hos oss. Men i praksis har vi ligget ganske langt etter veldig mange av de landene vi liker å sammenligne oss med, for å kunne nyttiggjøre oss av flere organer som eventuelt bare ville gått til grunne.

Sjekk ut episoden her, eller i din foretrukne podkastavspiller:

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073