Gå til innholdet

Hvilke vaksiner kan settes samtidig?

Illustrasjonsfoto, kfuhlert/pixabay.com

LNTs pasientgrupper anbefales både korona-, pneumokokk- og influensavaksine.

26.10.2022

Personer over 65 år og risikogrupper er anbefalt tre vaksiner høsten 2022: influensavaksine, oppfriskningsdose med koronavaksine og pneumokokkvaksine. Sistnevnte settes om lag hvert 6. år. Alle tre vaksiner er viktig å ta dersom du er i målgruppen, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Organtransplanterte og personer med nyresykdom inngår i målgruppen.

Koronavaksine
FHI anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst-/vintersesong. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder. Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk, og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Les mer på FHIs hjemmeside.

Influensavaksine

Influensasesongen kommer stadig nærmere, og LNTs medlemmer anbefales årlig influensavaksinasjon. Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor ved vaksinering.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Personer med diabetes, lever- og nyresvikt, samt immunsupprimerte er blant dem. I tillegg anbefales vaksine til husstandskontakter av immunsupprimerte.

Les mer på FHIs hjemmeside.

Pneumokokkvaksine

Denne vaksinen anbefales om lag hvert 6. år.

Pneumokokksykdom kan gi alvorlige tilstander som hjernehinnebetennelse og sepsis (blodforgiftning), men lungebetennelser er langt vanligere hos voksne. De fleste med alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling. Det finnes effektive vaksiner, og mange tilfeller av alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått dersom flere var vaksinert. 

Les mer om pneumokokksykdom og -vaksine i denne nyhetssaken.

Hvilke vaksiner kan settes samtidig?

Influensa- og pneumokokkvaksine kan settes samtidig. 

Influensa- og koronavaksine kan settes samtidig. 

Korona- og pneumokokkvaksine kan ikke settes samtidig. Det bør gå minst sju dager mellom disse vaksinene. 

Dersom du har spørsmål om vaksinasjon, ta kontakt med lege.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073