Gå til innholdet

Diagnoseuavhengig pårørendeundersøkelse

Vi vet at pårørende er en ressurs i det norske velferdssamfunnet. Nå vil Pårørendealliansen vite hvordan de har det, så samfunnet kan være en ressurs tilbake! De stiller dem derfor en del spørsmål og ber om deres svar.

15.12.2016

Fra Pårørendealliansen:

Kjære du som er pårørende : Hvordan HAR du det?
Kjære du som er pårørende : Hvordan har DU det?

Disse 2 enkle setningene får helt forskjellig mening ut fra hvor man legger trykket.

Mange pårørende får spørsmål i form av den første varianten – gjerne etterfylt av noe liknende som Pass på deg selv nå da…Og vi tenker «Jada – det skal jeg nok, jeg skal jo bare»…Eller vi tenker – «Lett for deg å si!»

Nå vil vi i Pårørendealliansen vite hvordan DU har det – uansett diagnose eller tilstand til den/de DU er pårørende til!

Ingen har kartlagt dette uten tilknytning til diagnoser eller tilstander før. Vi gjør det fordi det er så mye likt i det å være pårørende og fordi man også kan være pårørende til ulike personer, men ha mange like utfordringer.

I alle offentlige dokumenter står det at «pårørende er en ressurs». Vi som er pårørende vet det selv, men det hjelper liksom ikke at det sies, om det ikke etterfølges av handlinger, hjelp, tiltak og muligheter til pusterom. Da må vi først finne status på en del områder:

  • Hvor lenge har DU vært pårørende
  • Er DU pårørende for en eller flere personer
  • Hvor mye tid bruker DU
  • Hva hjelper DU til med
  • Går det ut over DITT arbeid eller studier
  • Hvordan påvirkes DU selv av å være pårørende

Dette og noen andre basis områder har vi laget et spørreskjema om. Vi håper at DU vil gi dine svar her! Det er DEG vi er interessert i få svarene fra. DITT svar og svaret fra mange andre kan gi oss en status på hvordan pårørende i Norge har det for første gang i stor skala. Vi håper at mange, mange vil ta seg tid til å svare og at DU oppfordrer og deler til andre så de også kan svare.

Spørreskjemaet finner du her: https://parorendealliansen.no/sporreundersokelse/

Pårørendealliansen vil presentere resultatene av undersøkelsen i en rapport, via sosiale media , ulike møter og lage en faktabrosjyre som vi legger på våre nettsider. DU skal finne ut hva andre svarer og DITT bidrag vil være med å påvirke så vi kan få bedre vilkår for pårørende.

Jeg håper at DU vil svare og med DITT svar hjelpe DEG og andre pårørende til å synliggjøre hvordan DU har det!

Beste hilsen Anita Vatland, leder Pårørendealliansen

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073