Gå til innholdet

Hvem er vi?

LNT har 35 års jubileum i 2016!

LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, ble stiftet i Trondheim 9. mai 1981. Vi er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresykes, dialysepasienters og transplantertes interesser. Både nyre-, lever- og pancreastransplanterte er velkomne som medlemmer av LNT.

LNT har et styre på seks medlemmer samt tre varamedlemmer og et sekretariat der du kan henvende deg. LNTs formål er å ivareta nyrepasienters og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene. Mye av dette arbeidet handler om informasjon - og omsorg.

LNT har et medlemsblad, LNT-nytt, som kommer ut 4 ganger i året. Her er det nyheter, fagartikler, reportasjer, nytt fra fylkeslagene, informasjon og artikler fra LNTBU, og mer interessant lesestoff.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398