Gå til innholdet

Foreningen har gitt ut medlemsblad med 4-5 utgaver pr. år helt fra starten. De to første utgavene het "Nyresvikt" før det ble omdøpt til "Nyrene og vi". Fra 1991 har navnet vært "LNT-nytt". Fra starten ble bladet redigert og utformet av valgt redaksjonskomité, med kjøkkenet som kontor. Adressering og pakking ble utført på dugnad. Fra 1990 har redaksjonsansvaret ligget hos sekretariatet, og utforming og utsending er satt bort til profesjonelle. Selv om daglig leder er ansvarlig redaktør, har det stort sett hele tiden vært en redaksjonskomité bestående av interesserte og arbeidsvillige frivillige. Medlemsbladet er den eneste kontakten mange medlemmer har med foreningen, og derfor legges det ned mye arbeid i bladet.

LNT-nytt utgis fire ganger i året til våre medlemmer. Under kan du se forside og innholdsfortegnelse i siste utgave. Neste utgave kommer i september 2017.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398