Gå til innholdet

Organdonasjon og
transplantasjoner 2015

Skrevet av: Ragnar Skjøld
Først publisert i LNT-nytt nr. 1/2016

Vi ser dessverre en nedgang i antall nyre-, lever og pancreastransplantasjoner for 2015, sammenlignet med 2014. Hjerte- og lungetransplantasjoner har ikke samme negative utvikling. Ventelisten til nyretransplantasjon har økt med hele 50 % på tre år.

For nyretransplantasjoner er det en nedgang fra 187 til 179 transplantasjoner med nyre fra avdød giver. Dessverre er det samtidig en nedgang i nyretransplantasjoner med levende giver, fra 68 i 2014 til 63. Toppåret var 2009 med 104 utførte transplantasjoner med levende giver.

For levetransplantasjoner har det vært en nedgang fra 98 til 92 transplantasjoner, det samme for pancreas med nedgang fra 17 til 11 transplantasjoner.

Våre to grafiske framstillinger er basert på offisielle tall fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

LNT er alvorlig bekymret for utviklingen, som ikke kan fortsette. Vi følger opp dette blant annet gjennom dialog med Helse Sør-Øst RHF og gjennom Nasjonalt faglig nettverk for organdonasjon og transplantasjon (NFNOT) i Helsedirektoratet. Nefrologene må også sikres ressurser for å kunne utrede flere levende givere, det tok vi opp i møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet 26. mai i fjor.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398