Gå til innholdet

cDCD i media

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte har jobbet aktivt med å skape medieoppmerksomhet rundt den lange utredningen av cDCD. 

Klikk på bildene for å se oppslagene!

Debattinnlegg i Dagbladet

LNTs første fremstøt var et debattinnlegg Degbladet i november 2020. Avisen slo det opp med en mer brutal overskrift enn vi foreslo. Men det er en reell dødelighet blant pasientene som venter på organtransplantasjon som ikke kan ignoreres. I 2020 ble det registrert 26 dødsfall blant pasienter som sto på transplantasjonsliste for et nytt organ. Dødsårsaken er ikke oppgitt.


Dagbladet. Dagbladet, 2. november 2020.

Ut i Dagens Medisin

Dagbladet når ut til den gjengse mottaker, mens Dagens Medisin i større grad er en kanal for aktører i helsevesenet. Med det som motivasjon, gikk styreleder i januar ut og meldte at saken treneres i systemet Nye metoder. Dette ble tilbakevist av Bestillerforum i Nye metoder på spørsmål fra Dagens Medisin i kjølvannet av oppslaget.


Dagens Medisin 13. januar 2021.

Reportasje på TV 2

Med et ønske om å belyse saken ytterligere, gjorde vi et fremstøt mot TV 2 i februar, som svarte at dette var et tema de ønsket å dekke. TV 2s fremstilling viser effektivt hvordan sakskomplekset har dratt ut i tid og at det er viktig å få en avklaring snarest. I reportasjen møter vi Khalid Koubaa, som har ventet på nyretransplantasjon de siste to årene. Han ga seerne et ansikt til alle som venter på transplantasjon.


TV 2 Nyhetene, 20.februar 2021 

Reportasje i VG

Det samme gjorde Stina Nordine i et oppslag i VG 14. april. 39-åringen uttalte der at hun er i et vakuum hvor hun verken lever eller dør. Stina er utdannet psykiatrisk sykepleier og elsker å jobbe, og hun er lidenskapelig opptatt av friluftsliv, å gå på ski og turer i fjellet. Drømmene for fremtiden er mange, men de er satt på vent. Nå går alle krefter med til å ta dialyse mens hun venter på organtransplantasjon.


VG, 14. april 2021

Debattinnlegg i Dagens Medisin

14. april fikk vi et debattinnlegg på trykk i Dagens Medisin.


Dagens Medisin, 14. april 2021

Omtale av LNTs Facebook-kampanje i KOM24


KOM24, 20. mai 2021

Reportasje i Dagbladet 


Dagbladet, 20. juni 2021

Artikkel i Dagbladet


Dagbladet, 29. august 2021

Artikkel i Dagens Medisin 


Dagens Medisin, 31. august 2021
 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073