Gå til innholdet

Nyheter for barn og unge

Søker deltagere til masterprosjekt

Et masterprosjekt av studenter ved Universitetet i Bergen søker studenter med fysiske funksjonsnedsettelser som deltagere.

26.9.2016

Kan du tenke deg å bidra til innblikk i hvordan studenter med fysiske funksjonsnedsettelser opplever det sosiale aspektet ved studietiden?

Formålet med studien: Økt kunnskap om sosial deltagelse i studiehverdagen, hva fremmer mestring, og hvilke faktorer er viktige for å oppnå gode sosiale relasjoner og sosial deltagelse.

Les mer om prosjektet her:

http://ungefunksjonshemmede.no/nyheter/soeker-deltakere-til-masteprosjekt

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073