Gå til innholdet

Vil du bli vår Ambassadonor?

Vil du støtte en organisasjon som jobber for en god sak?

Tanken bak prosjekt Ambassadonor er at LNT skal ha mulighet til å jobbe enda hardere enn vi allerede gjør for å gjøre situasjonen for nyresyke og organtransplanterte bedre. For å realisere dette trenger vi din hjelp!

Bli vår Ambassadonor i dag!

Tre gode grunner til å bli vår Ambassadonor

Ved å bli vår Ambassadonor og gi støtte gjennom enkeltbeløp eller bli fast giver, vil du oppnå følgende:

 • Du støtter en god sak

 • Du er med på å fremme våre viktigste saker

 • Du får et vakkert Nordlysbilde som takkekort

Det er også mulig å kjøpe en Ambassadonor-gave, som du kan gi noen du kjenner! De vil da få gleden av å vite at du har gitt støtte til en god sak i deres navn, og vil naturligvis også få tilsendt nordlysbilde og annen informasjon om prosjektet og LNT.

Midlene vi får inn vil vi bruke til å arbeide for:

 • at minst 30 prosent av dialysepasientene får tilbud om hjemmedialyse (nyreerstattende behandling i hjemmet)
   
 • at flest mulig i befolkningen sier JA til å gi fra seg et organ (etter sin død)
   
 • at alle som står på venteliste til organtransplantasjon skal få en kontaktsykepleier
   
 • at det etableres pakkeforløp for utredning til organtransplantasjon slik at utredningstiden kortes ned
   
 • at andelen levende giver av nyre økes og at utredningen effektiviseres
   
 • å bedre tilbudet til levende giver i Lærings- og mestringssentrene i sykehus
   
 • at man utreder muligheten for å ha to transplantasjonssentre i Norge, der det ene kun jobber med levende giver av nyre (i dag er OUS Rikshospitalet Norges eneste transplantasjonssenter)

Informasjon om organdonasjon er livsviktig for vår målgruppe
- og ikke glem at donorsaken angår oss alle!

Vi har mange medlemmer som står på venteliste
for en organtransplantasjon, og som håper på å få livet tilbake.

Ditt bidrag gjør at vi har nødvendige ressurser
til fortsatt å jobbe aktivt for denne gruppen.

Overskuddet av prosjekt Ambassadonor går til vårt arbeid
for nyresyke, organtransplanterte og pasienter som
trenger en livreddende transplantasjon.

LNT har bidratt til at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt
at JA til organdonasjon fra 2018 kan registreres i kjernejournalen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398