Gå til innholdet

Vil du bli vår Ambassadonor?

Vil du støtte en organisasjon som jobber for en god sak?

Tanken bak prosjekt Ambassadonor er at LNT skal ha mulighet til å jobbe enda hardere enn vi allerede gjør for å gjøre situasjonen for nyresyke og organtransplanterte bedre. For å realisere dette trenger vi din hjelp!

Bli vår Ambassadonor i dag!

Tre gode grunner til å bli vår Ambassadonor

Ved å bli vår Ambassadonor og gi støtte gjennom enkeltbeløp eller bli fast giver, vil du oppnå følgende:

 • Du støtter en god sak

 • Du er med på å fremme våre viktigste saker

 • Du får et vakkert Nordlysbilde som takkekort

Det er også mulig å kjøpe en Ambassadonor-gave, som du kan gi noen du kjenner! De vil da få gleden av å vite at du har gitt støtte til en god sak i deres navn, og vil naturligvis også få tilsendt nordlysbilde og annen informasjon om prosjektet og LNT.

Midlene vi får inn vil vi bruke til å arbeide for:

 • at minst 30 prosent av dialysepasientene får tilbud om hjemmedialyse (nyreerstattende behandling i hjemmet)
   
 • at flest mulig i befolkningen sier JA til å gi fra seg et organ (etter sin død)
   
 • at alle som står på venteliste til organtransplantasjon skal få en kontaktsykepleier
   
 • at det etableres pakkeforløp for utredning til organtransplantasjon slik at utredningstiden kortes ned
   
 • at andelen levende giver av nyre økes og at utredningen effektiviseres
   
 • å bedre tilbudet til levende giver i Lærings- og mestringssentrene i sykehus
   
 • at man utreder muligheten for å ha to transplantasjonssentre i Norge, der det ene kun jobber med levende giver av nyre (i dag er OUS Rikshospitalet Norges eneste transplantasjonssenter)
   
 • et godt samarbeid med det offentlige som driver helsetjenestene og mellom ideelle aktører som LNT og Stiftelsen Organdonasjon
  (som LNT er en av grunnleggerne av)

Informasjon om organdonasjon er livsviktig for vår målgruppe
- og ikke glem at donorsaken angår oss alle!

Vi har mange medlemmer som står på venteliste
for en organtransplantasjon, og som håper på å få livet tilbake.

Ditt bidrag gjør at vi har nødvendige ressurser
til fortsatt å jobbe aktivt for denne gruppen.

Overskuddet av prosjekt Ambassadonor går til vårt arbeid
for nyresyke, organtransplanterte og pasienter som
trenger en livreddende transplantasjon.

LNT har bidratt til at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt
at JA til organdonasjon fra 2018 kan registreres i kjernejournalen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398