Gå til innholdet

Søk forskningsmidler hos LNT innen 1.november

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

Har du en lysende idé til et forskningsprosjekt?

29.09.2023

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – LNT – har sitt eget forskningsfond. Fondet heter Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon, og ble etablert i 1992. Formålet er å styrke kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, samt å bidra aktivt til å bedre pasientgruppenes livssituasjon.

Hvem kan søke midler fra LNTs forskningsfond?

For å oppnå dette, tildeler fondet enkeltpersoner og institusjoner støtte til forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på å bedre situasjonen for personer med nyresykdom og organtransplanterte. Dette omfatter også levende organgivere og pårørendes livssituasjon, samt tiltak for å sikre organtilgang.

Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning på andre områder som er i overensstemmelse med fondets formål. Forskningsprosjekter som bidrar til kunnskap om og øker livskvaliteten til våre pasientgrupper vil bli prioritert.

Forskningsprosjektene bør inkludere brukermedvirkning, både i planlegging og gjennomføring, i tråd med overordnede styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Resultatene av forskningsprosjektene skal publiseres i populærvitenskapelig form i foreningens medlemsblad, LNT-nytt.

Send oss en kortfattet prosjektsøknad

Send oss en kortfattet søknad der du redegjør for bakgrunn, mål, målgruppe, metode, grad av brukermedvirkning og gjennomføring.

I 2023 kan det totalt utdeles kr. 230 000.

For å få et bilde av hvilke typer prosjekter som kan motta støtte, kan se hvilke prosjekter som ble tildelt midler i 2022.

Søknadsfrist: 1. november 2023.

Søknaden sendes til: post@LNT.no 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073