Gå til innholdet

Søk forskningsmidler fra Stiftelsen Dam via LNT

Ta kontakt med oss senest 5. februar.

03.01.2023

Er du delaktig i et forskningsprosjekt som er relevant for Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte? Stiftelsen Dam utlyser forskningsmidler - og du kan søke gjennom oss i LNT. 

Stiftelsen Dam opererer med en totrinns søknadsprosess. Først er det en prekvalifiseringsrunde med forenklet skissesøknad, som er en modell som skal spare søkeren for arbeid. De sterkeste søknadene kommer videre til neste runde. 

Den første viktige datoen å notere seg er 5. februar 2022. Dette er fristen for å ta kontakt med LNT for å opprette bruker i Damnett, som er Stiftelsen Dams egen portal for å sende inn søknad. Heretter følger 10 dager der LNT og søker kan bearbeide og kvalitetssikre søknaden før den skal sendes til Stiftelsen Dam innen 15. februar. Ta gjerne kontakt i god tid før dette også. Her finner du brukerveiledning for søker og forsker. 

14. april blir utvalgte søkere invitert til å sende inn full søknad. Endelig frist for å sende inn utvidet søknad til Stiftelsen Dam er 10. juni. Tildelingen av midler blir offentliggjort 15. oktober. 

Du kan lese utfyllende informasjon hva det kan søkes om og hvem som kan søke i utlysningen av forskningsmidler. Dersom du har planer om å søke, anbefaler vi at du snarlig tar kontakt via post@LNT.no eller 23 05 45 50.

Dette står på Stiftelsen Dams nettside om ordningen: 

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073