Gå til innholdet

Samvalgsverktøyet publisert i nytt format

Skal gjøre det lettere for pasienten å vurdere hvilke verdier og preferanser som er viktige i valget av behandling.

28.09.2018

Mine behandlingsvalg har endret formatet på samvalgsverkøyet for pasienter med kronisk nyresvikt.

I 2013 ble det første samvalgsverktøyet for kronisk nyresvikt publisert. Det er nå videreutviklet i ny modell, og ligger tilgjengelig for alle på www.helsenorge.no/samvalg - sammen med samvalgsverktøy for flere andre diagnoser og tilstander.

Samvalgsverktøyene inneholder kvalitetssikret og strukturert informasjon om sykdommen, og om de ulike behandlingsmulighetene som finnes. Målet med samvalgsverktøyene er å styrke pasientenes kunnskap om det valget de står ovenfor, slik at de blir bedre rustet til å ta et informert valg sammen med sin behandler. Det kan også være et nyttig hjelpemiddel for helsepersonell når de skal informere pasienter og pårørende.

Endret oppbygging

Den største forandringen er selve oppbygningen av verktøyet, altså hvordan den medisinske informasjonen er strukturert og bygd opp. I tillegg er filmene byttet ut, og den interaktive delen til slutt i verktøyet er forandret. I det gamle verktøyet fungerte den interaktive delen slik at leseren kunne svare på spørsmål og dermed til slutt få opp en slags anbefaling om hvilken behandlingsform som ville passe best. Det har man gått helt bort fra. I det nye verktøyet er den interaktive delen (Mine refleksjoner) et sted der leseren kan reflektere over hvilke verdier og preferanser som er viktigst med tanke på det valget som skal tas.

Samvalgsverktøyet skal ikke gi pasienten et endelig svar på hva som er best, men snarere være et sted der man kan finne god og kvalitetssikret informasjon om de ulike mulighetene. Det endelige svaret skal pasienten og behandleren sammen komme frem til.  

Utover dette er det også nytt at verktøyet er publisert på helsenorge.no. Tidligere lå det kun på Mine behandlingsvalgs eget nettsted.

-Vi håper og tror at det vil være enda mer tilgjengelig ved å ligge på helsenorge.no, sier Mirjam Lauritzen, spesialsykepleier og prosjektutvikler for Mine behandlingsvalg.

En nasjonal implementering av både dette og andre samvalgsverktøy er under planlegging, og vil bli satt i gang i løpet av høsten.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073