Gå til innholdet

Regjeringen foreslår å fjerne diagnoseliste for fysioterapi

I statsbudsjettet lagt fram i begynnelsen av oktober foreslår Regjeringen å fjerne diagnoselisten som gir mange med kroniske lidelser gratis fysioterapi.

20.10.2016

Dette innebærer at kronikere mister rettighetsfestet fysioterapibehandling, noe Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) går sterkt imot.

– For funksjonshemmede og kronisk syke med lav inntekt, for eksempel studenter og trygdede, er innføring av egenandel for fysioterapi en utgift man ikke har råd til. Vi vet at mange velger bort fysioterapi fordi de ikke klarer å håndtere kostnaden. Det kan føre til at de får en betydelig forverret helsesituasjon, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

FFO sa i sitt høringssvar til denne saken blant annet at det i diagnoselisten finnes grupper som i utgangspunktet har blitt medisinsk vurdert til å ha et behov for jevnlig og forebyggende fysioterapi. Ordningen har sikret kronikergrupper nødvendig behandling, og dette har vært viktig da mange kronikere er uføretrygdet på grunn av dårlig helse, og dermed kan ha svakere økonomi enn andre. Ordningen med diagnoselisten virker dermed utjevnende da disse slipper å betale egenandel.

LNT støtter FFO i denne saken, og er enige i at en fjerning av diagnoselisten vil gjøre det mer utfordrende å få nødvendig fysioterapibehandling for flere i vår målgruppe. Dialysepasientene har i dag fri fysioterapi, og vil bli hardt rammet om dette forslaget vedtas av Stortinget.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073