Gå til innholdet

Nytt fylkeslag i LNT

Vestfold og Telemark. Telemark er dog til venstre. Bilde fra kartverket.no

LNT, Vestfold og Telemark fylkeslag er det første nye fylkeslaget etter regionreformen.

06.12.2019

Hvordan skal LNTs fylkeslag organisere seg etter Stortingets vedtak om endring av landets fylkeskommunestruktur? Fra og med 1. januar 2020 trer flere sammenslåinger i kraft, mens Trøndelag ble en realitet tilbake i 2018. Flere av LNTs fylkeslag kommer til å gjøre noen omstruktureringer for å tilpasse seg den nye hverdagen.

Nytt fylkeslag på plass

LNTs fylkeslag i Vestfold og Telemark er de første som har kommet på banen – for å tilpasse seg det nye fylket Vestfold og Telemark. De to styrene har gått for en løsning som gjør at de i praksis i stor grad kan fortsette som før. LNT, Vestfold og Telemark fylkeslag er et nytt fylkeslag med nytt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. I praksis vil imidlertid dette kun være en administrativ enhet uten foreningsaktivitet. Hovedoppgaver vil være å søke om midler fra ulike instanser, som fylkeskommune og helseforetak. De tidligere fylkeslagene i Vestfold og Telemark fortsetter som lokallag under denne overbygningen, og beholder sitt organisasjonsnummer. Det er altså her medlemsaktiviteten vil foregå, mer eller mindre som før. Overbygningen vil ivareta lokallagenes stemmer på landsmøtet, basert på antall medlemmer i lokallagene. 

Styrene i de to fylkeslagene tok initiativ til et stiftelsesmøte, der det også ble dannet et interimsstyre. Styret består av representanter fra Vestfold og Telemark, og er ansvarlig for driften av det nyopprettede fylkeslaget frem til det avholdes årsmøte i 2020. Brønnøysundregistrene godkjente fylkeslaget 3. desember.

Interimstyret består av følgende fem representanter:

Leiv Rafal (leder, Telemark)

Øyvind Aker (nestleder, Vestfold)

Reidar Mathisen (styremedlem, Vestfold)

Gunnar Midtbø (styremedlem, Telemark)

Jan Amund Lanner (styremedlem, Telemark)

LNT Agder

I tillegg har LNT Aust- og Vest-Agder skiftet navn til LNT Agder. Ettersom Aust- og Vest-Agder allerede var sammen om ett fylkeslag, var det kun en navnendring som skulle til.

Her følger de øvrige av landets nye fylker, samt hvilke fylkeslag dette som påvirkes:

Troms og Finnmark

  • Troms og Finnmark

Trøndelag

  • Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Vestland

  • Hordaland og Sogn og Fjordane

Innlandet

  • Hedmark og Oppland

Oslo

  • Oslo og Akershus

Viken

  • Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus

Ettersom dagens fylkeslag i Oslo og Akershus er basert på to fylker, blir de nevnt under både Oslo og Viken.

Det pågår samarbeid og samtaler mellom fylkeslagene om hvordan organiseringen skal utarte seg. Årsmøtene i 2020 vil være arena for behandling av saken. 

Uberørte fylkeslag er Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073