Gå til innholdet

LNTs medlemmer anbefales å ta influensavaksine

Denne sesongen får risikogrupper vaksinen til 50 kroner, eller gratis hvis man har frikort.

08.10.2020

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med lever- og nyresvikt, samt de med nedsatt immunforsvar for øvrig, tar vaksinen.

Det er fordi de tilhører risikogrupper som er særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp dersom influensaen melder sin ankomst. Dersom du i tillegg er 65 år eller eldre, er det spesielt viktig å ta vaksinen. Klikk her for komplett oversikt over definerte risikogrupper for alvorlig forløp ved influensasykdom.

Billigere vaksinering i år

Denne sesongen får personer i risikogruppene influensavaksinen til 50 kroner, eller gratis hvis man har frikort. Du får vaksinen hos fastlege eller på kommunalt vaksinasjonssted. For å finne ut hvor du kan få satt vaksine, kan du sjekke din kommunes nettsider eller nettsiden til fastlegekontoret ditt. Det er ekstra viktig å sjekke oppdatert informasjon om organisering lokalt i år på grunn av smittesituasjonen vi er i. I år er alle influensavaksiner forbeholdt målgruppene fram til 1. desember, slik at flest mulig av dosene blir gitt til risikogruppene og helsepersonell.

Vaksinen kan også settes på apotek, men der gjelder egne priser.

Effekt av vaksinen

Vaksinen blir av Folkehelseinstituttet trukket fram som det viktigste forebyggende tiltaket mot influensarelaterte komplikasjoner og dødsfall. Denne sesongen blir det viktig å unngå dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19. Vaksinens virkning inntrer i løpet av to uker. Gjennomsnittlig effekt for vaksinen er 60 prosent. Dette betyr at noen får influensa selv om de er vaksinert. For disse kan vaksinasjon likevel redusere sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom.

Har man samme effekt av vaksinen når man er immunsupprimert?

Bruk av immundempende medisiner demper ikke bare immunsystemet, men kan også dempe vaksineresponsen. Mest betydning har dette de første månedene etter transplantasjonen, når dosene av immundempende medisin er høy. Etter hvert som man kommer over i stabil fase med lavere medisindoser, er vaksineeffekt på linje med personer med et normalt immunforsvar.

Bør man vente en stund etter transplantasjon før man tar vaksinen?

Det anbefales å vente én måned etter transplantasjonen. Uansett er det klokt å forhøre seg med egen lege, som kjenner din situasjon. Fagmiljøet for transplantasjon ved Oslo universitetssykehus sin generelle anbefaling er at alle transplanterte bør ta vaksinen.

Inneholder vaksinen levende virus?

Nei, influensavaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom. Man kan imidlertid få influensalignende symptomer.

Bivirkninger

Influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.

Influensavaksine beskytter ikke mot covid-19

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot covid-19. De generelle smittevernrådene mot covid-19 har imidlertid også effekt mot influensasmitte, og etterlevelse av dem vil kunne bidra til en mer moderat influensasesong. 

Influensa er en sykdom som for de fleste friske personer går over uten behandling. Det viktigste tiltaket friske personer kan gjøre for å beskytte risikogruppene og seg selv mot influensasmitte er derfor å følge rådene om hånd- og hostehygiene, holde avstand og være hjemme ved sykdom.  

Kilde: Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073