Gå til innholdet

LNT gir ut brosjyre om hjemmedialyse

Brosjyren gir en innføring i hva som kjennetegner hjemmedialyse, og hvilke fordeler metoden kan gi.

01.07.2019

Antallet pasienter som går i dialyse her til lands har økt betydelig de siste årene. Den ferskeste statistikken fra Norsk nyreregister viser at det ved inngangen til 2018 var 1564 pasienter som gikk i dialyse. Det er en økning på 63 prosent fra 2005 – da det var 960 dialysepasienter i Norge.

Andelen som gjennomfører behandlingen i eget hjem har ligget på rundt 15 prosent de siste 20-25 årene, før den økte til 21 prosent ved inngangen til 2018.

LNT har i flere år jobbet for å sikre at flere får tilbud om hjemmedialyse. Derfor var det gledelig at Helse- og omsorgsdepartementet løftet hjemmedialyse som et satsningsområde i 2017. Departementets styringsmål for de regionale helseforetakene formulerte en målsetning om at 30 prosent av landets dialysepasienter skal få tilbud om hjemmedialyse. Styringsmålet ble gjentatt i 2018.

LNT har gjennom sine handlingsplaner de siste årene vedtatt å følge opp dette målet. Et ledd i dette arbeidet har vært å utarbeide en brosjyre som gir en innføring i hjemmedialyse.

Nå er den her!

I brosjyren har vi samlet den mest nyttige informasjonen om hjemmedialyse. Den skal ikke fortelle alt, men gi en introduksjon. Det gjør den ved hjelp av illustrasjoner, bilder, teknisk og praktisk informasjon – samt hvilke fordeler metoden kan gi. Innholdet er kvalitetssikret av ansatte ved Nyremedisinsk avdeling, Meidinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Dersom brosjyren vekker interesse eller nysgjerrighet, er det meningen at man tar saken videre med helsepersonell.  

Økt livskvalitet

Målet er at den skal bidra til at flere vil vurdere å gå for denne dialyseformen, da mange erfarer at det å flytte behandlingen hjem øker livskvaliteten betraktelig. Dette skyldes blant annet at hjemmedialyse gir økt fleksibilitet og sparer pasienten for reisetid til og fra sykehuset. I tillegg kommer fordeler knyttet til medisiner, væskeinntak og energinivå.

Det er imidlertid viktig å være klar over at hjemmedialyse krever ansvarlighet og nøyaktighet. Ikke alle vil føle seg komfortable med å flytte behandlingen hjem, men for mange vil det bidra til økt livskvalitet og større mulighet til å styre sin egen hverdag. For som mangeårig bruker av hjemmehemodialyse, Leiv Rafdal, sier:

«Du kan i prinsippet ha et normalt liv med hjemmedialyse».  

Brosjyren har kommet i et opplag på 10 000 eksemplarer, og kan bestilles fra nettsiden vår eller via mail og telefon. Prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073