Gå til innholdet

Koronaviruset påvirker transplantasjonsaktiviteten

Oversiktsbilde, Rikshospitalet

Pandemien rammer hele helsevesenet – også transplantasjonsaktiviteten.

02.04.2020

Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for første kvartal viser at aktiviteten går noe ned sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Antall gjennomførte transplantasjoner ved første kvartal 2020
Første kvartal i 2019 i parentes

  • 59 nyretransplantasjoner (74 i 2019)
  • 20 levertransplantasjoner (25 i 2019)
  • 0 pancreastransplantasjoner (4 i 2019)

Her kan du lese den forrige artikkelen vi publiserte om koronaviruset. 

Tallene viser en nedgang, men det er rimelig å anta at koronaviruset vil gi større utslag i tallene for neste kvartal. Det sier professor Pål-Dag Line, som er avdelingsleder ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Rikshospitalet.

-Gjør alt i vår makt

-Siden intensivkapasiteten på alle norske sykehus nå er endret, må vi forvente at donoraktiviteten kan bli rammet. Vi har for kort tidserfaring for å si i hvor stor grad dette vil slå ut, men internasjonale erfaringer og våre foreløpige anslag indikerer at antallet transplantasjoner vil gå ned i den perioden epidemien i stor grad belaster sykehusene. Vi håper innstendig at denne fasen blir så kort som mulig, og gjør alt som står i vår makt for at transplantasjonsprogrammene skal fungere, selv om vi nå er rammet av en pandemi, sier Line.

Levende giver midlertidig stanset

Det blir for tiden ikke gjennomført nyretransplantasjoner med levende giver. På grunn av at det er vanskelig å fastslå smitteomfanget, vil de ikke ta noen ekstra risiko med hensyn til de friske giverne som skal donere nyre.

-Det finnes ingen fast tidsplan for hvor lenge det skal være slik, men på generelt grunnlag mener vi at epidemien må være under kontroll før det er aktuelt å starte programmet fullt opp. Tidspunktet for dette kjenner vi av naturlige grunner ikke.  Det kan bli aktuelt å gjennomføre noen hastetransplantasjoner med levende giver før dette, dersom ressurssituasjonen og medisinske forhold gjør dette forsvarlig, sier Line.

Lengre ventetid

Hvordan påvirker koronaviruset prioriteringene rundt hvem av pasientene på transplantasjonslisten som skal få organer?

-For alle pasienter på transplantasjonsliste er det generelt slik at de som har liten eller mindre grad av hast må belage seg på lengre ventetider. Hvor lang utsettelse dette innebærer er det umulig å anslå med sikkerhet, erkjenner Line.

Økende transplantasjonsliste

Tallene viser også at transplantasjonslisten for nyre øker ytterligere. Mens den på tilsvarende tidspunkt i fjor bestod av 370 pasienter, teller den nå 387. Listen for pancreas øker fra 13 til 20, mens listen for lever går ned fra 29 til 28. 

LNTs styreleder, Lars Skar, tenker på de som må vente lengre enn de hadde belaget seg på.

-Vi føler med alle som rammes av dette, og som nå må vente lengre enn de ville gjort i utgangspunktet. Vi kan ikke gjøre annet enn å be dem om å være tålmodige i denne vanskelige tiden, sier Skar.

-Samtidig vet vi at det ville blitt flere donasjoner dersom cDCD-metoden hadde blitt innført. Vi håper at den blir godkjent for bruk også i Norge, sier Skar, vel vitende om at det i så fall ikke vil skje med det første. 

Metodevurderingen av cDCD er lagt ut på åpen høring. Tidsfristen var i utgangspunktet 15. april, men har blitt utvidet til 15. september som følge av koronapandemien. LNT har formulert et høringssvar, men avventer nå til den nye fristen nærmer seg.

Oppgang i avslagsprosenten

Kvartalstallene viser også en oppgang i avslagsprosenten, som er andelen donasjoner som ikke ble realisert som følge av avslag fra pårørende eller avdøde selv. Mens avslagsprosenten lå på 16 prosent gjennom fjoråret, viser tallene en oppgang til 24 prosent nå.

-Det er viktig å huske på at dette er basert på små tall, og at det er knyttet usikkerhet til tallene innenfor ett kvartal. Vi håper at avslagsprosenten går ned neste kvartal, sier Skar.

Ta vare på egen helse

Skar ønsker å benytte muligheten til å anmode alle om å følge opp egen helse i disse tider.

-Vi ser i disse dager at mange ikke møter opp til avtalt legetime. Fastleger har mindre pågang enn vanlig, ifølge Legeforeningen. Det er like viktig nå som tidligere å forsøke så godt man kan å ta vare på seg selv og sine nære, minner Skar om.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073