Gå til innholdet

Endring i reseptordningen for en rekke medikamenter

Fra 1. september 2020 er det kun sykehuslegen som kan skrive ut medisiner brukt i forbindelse med transplantasjon og nyresvikt.

Publisert 07.09.2020
Oppdatert 23.09.2020

Den nye ordningen innebærer med andre ord at fastlegen ikke lenger kan skrive ut disse medisinene. Pasienter med gyldig blå resept fra før 1. september 2020 skal kunne benytte den så lenge resepten gjelder. Bakgrunnen for endringen er at de regionale helseforetakene (RHF-ene) per 1. september 2020 overtok finansieringsansvaret for 24 legemidler brukt i forbindelse med nyresvikt, transplantasjoner, immunsvikt og noen sjeldne tilstander. Klikk her for komplett oversikt over hvilke medikamenter som omsluttes av endringen.

Kontakt sykehuslege lokalt

Overlege ved Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin, Kristine Wiencke, sier at det er ønskelig at pasienter ringer sykehuslege lokalt for H-resept. 

- Det har vært en samlet respons fra Rikshospitalets transplantasjonsmiljø tilbake til Helsedirektoratet om at dette ville medføre betydelig merarbeid for oss, og ta tiden bort fra viktigere oppgaver. Hvis pasientene ringer sin sykehuslege lokalt, blir det bare noen få pasienter/resepter per lege, mens vi har flere hundre. Dessuten vet vi ikke alltid hvilken dose pasientene står på, når kontrollene på Rikshospitalet etter hvert blir sjeldnere. Ved kontroll her vil vi selvfølgelig skrive nødvendige resepter for kommende år, forsikrer Wiencke. 

Hva hvis man ikke har kontaktpunkt på sitt lokale sykehus?

En del pasienter har ikke regelmessig kontakt med spesialist på sitt lokalsykehus. Dette er dermed en anledning til å gjenopprette kontakten med det sykehuset som henviste deg til transplantasjon. Etter hvert som kontrollhyppigheten på Rikshospitalet reduseres, anbefales minst årlig kontroll på lokalsykehuset.

— Fastlegen bør hjelpe til å opprette slik kontakt der det ikke er ordnet. Det vil da være naturlig å få fornyet resept på kontrolltimen. For pasienter som står i fare for å gå tom for medisiner og ikke får kontakt med lokalsykehuset, kan Rikshospitalet kontaktes i overgangsfasen, sier Wiencke.

Hva er H-resept?

Resepten som anvendes i denne sammenhengen, klassifiseres som en H-resept. H-resept betegner helseforetaksfinansierte legemidler, brukt utenfor sykehus. H-reseptlegemidler kan hentes ut på alle apotek og vil vises i både reseptformidleren og i Legemidler-tjenesten på Helsenorge.

Sykehuslegen kan skrive H-resept for medisiner for ett år, men apoteket kan kun levere ut medisin for maks. 3 måneders forbruk av gangen. Resepten kan fornyes basert på telefonkontakt mellom pasient og lege.

Ved behandling på sykehus, er det helseforetaket som har finansieringsansvaret for behandlingen. Det har likevel vært slik at en rekke medikamenter har blitt finansiert gjennom blåreseptordningen, for eksempel medisiner til transplanterte. På Helsedirektoratet sine sider fremgår det at det pågår en prosess for at finansieringsansvaret for disse medikamentene gradvis blir overført til RHF-ene. Det er Stortinget som beslutter om finansieringsansvaret for disse legemidlene skal overføres. Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF-enes rammebevilgning for 2020.

Hva med egenandel?

Legemiddelbrukeren får dekket 100 prosent av kostnadene fra det regionale helseforetaket sitt og betaler ikke egenandel ved H-resept. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073