Gå til innholdet

- En sterk historie om mor og datter

Nå kan du se den gripende historien om da Elin mottok nyre fra datteren, Mette.

08.03.2018

Budskapet treffer et viktig skjæringspunkt, ettersom Verdens Nyredag og kvinnedagen i år faller på samme dag. Nestleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Nina Roland, mener prosjektet på en god måte retter søkelyset mot en svært viktig sak.

-Dette er en sterk historie om mor og datter. Filmen gir oss et godt innblikk i hvordan en transplantasjon med levende giver av nyre foregår. Det vil være et enormt behov for flere slike historier i fremtiden, forsikrer Roland.

Åttende vanligste dødsårsak blant kvinner
Det internasjonale temaet for Verdens Nyredag i 2018, er kvinners helse. På verdensbasis blir det anslått at om lag 600 000 kvinner dør av kronisk nyresykdom hvert år, hvilket utgjør den åttende vanligste dødsårsaken globalt.

Selv om denne globale utfordringen på langt nær er like kritisk i Norge, er kronisk nyresykdom blant de dødsårsakene som øker mest blant norske kvinner. De senere årene har dessuten sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og senere utvikling av nyresvikt blitt løftet fram i norsk forskning, og fått internasjonal oppmerksomhet.

Leder i Norsk Nyremedisinsk Forening, Marit Dahl Solbu, påpeker at denne kunnskapen er svært viktig for kvinners helse.

- Selv om vi jevnt over har god helse her i landet, er det viktig at vi alltid forsøker å forbedre oss. For kronisk nyresykdom finnes det en rekke kjønnsforskjeller, både når det gjelder forekomst, hastighet på sykdomsutvikling, dødelighet og opplevd helse. Vi vet at svangerskapsforgiftning gir en mangedoblet risiko for å utvikle alvorlig nyresvikt i løpet av livet. I framtiden må vi satse mer på forskning som forklarer denne sammenhengen, sier Solbu.

Hun er også klar på at det i framtiden må satses mer på levende givere, og tror at Mamma skal få nyren min kan være et viktig bidrag for å øke oppmerksomheten rundt dette.

- Vi er glade for kortfilmen om nyretransplantasjon med levende giver. Vi støtter fullt ut Rolands vurdering av et stort og økende behov for levende nyregivere, og presiserer at dette er en utfordring som i like stor grad går til menn som til kvinner, understreker hun.

Filmen er produsert av Applaus! film&tv. Prosjektets økonomiske midler er blant annet skaffet gjennom søknad til ExtraStiftelsen, via Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

Teksten ble sluppet som pressemelding 6. mars 2018. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073