Gå til innholdet

Ekspress-midler til to LNT-prosjekter

Støtte fra Stiftelsen Dam til to lokallag.

16.11.2020

Søndag 15. november offentliggjorde Stiftelsen Dam hvilke prosjekter som mottar støtte ved årets andre tildeling av Ekspress-midler. Ekspress er en ordning der Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak. Det er fortrinnsvis lokal- og fylkeslag som kan søke til denne ordningen, innenfor størrelsesordenen 5 000 til 30 000 kroner. 

To LNT-prosjekter

Ved høstens tildeling er det to LNT-prosjekter som mottar støtte. Oslo og Akershus lokallag tildeles 10 000 kroner til prosjektet Høyt og lavt, mens Telemark lokallag mottar 15 000 kroner til Tur med dialysepasienter. 

Klikk her for komplett oversikt over hvilke prosjekter som mottar midler.

Totalt kom det inn 558 søknader, hvorav 196 ble innvilget. Det utgjør en innvilgelse på om lag 35 prosent. 

Neste Ekspress-tildeling kommer 15. mars 2021, og utlysningen for dette programmet er allerede publisert. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073