Gå til innholdet

Den nye frikortgrensen blir lavere enn først foreslått

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

Egenandelstak 1 og 2 slås sammen, og det nye taket blir på nivå med dagens tak 1.

07.12.2020

Statsbudsjettsforhandlingene resulterte i sammenslåing av de to egenandelstakene i frikortordningen, slik det ble foreslått i regjeringens forslag til statsbudsjett. Frikortgrensen blir imidlertid om lag 700 kroner lavere enn regjeringens opprinnelige forslag. Det innebærer at det nye egenandelstaket blir på 2460, hvilket tilsvarer dagens egenandelstak 1.

Fra to frikortordninger til en

I dag finnes det altså to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2.

Egenandelstak 1 gjelder behandling hos lege, psykolog, poliklinikk, m.m. Etter å ha betalt 2460 kroner, oppnår du frikort og slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Egenandelstak 2 gjelder fysioterapi, tannbehandling, rehabilitering og behandlingsreiser til utlandet. Taket for å få frikort under denne ordningen er 2176 kroner. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Begge ordningene er automatisert.

Forenkling av ordningen 

Fra og med 2021 blir det kun én frikortordning å forholde seg til. Etter å ha betalt 2460 i egenandeler for helsetjenester, oppnår du frikort og slipper å betale egenandeler resten av inneværende år. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073