Gå til innholdet

Befolkningen positiv, men antall organdonasjoner minker

Oversiktsbilde av Rikshospitalet.

Donasjonstallene for tredje kvartal er de laveste på ti år, viser siste statistikk fra Oslo universitetssykehus (OUS).

10.10.2018

Teksten ble sendt ut som pressemelding av Stiftelsen Organdonasjon 9. oktober. 

Det er spesielt antallet nyretransplantasjoner som synker, fremgår det av universitetssykehusets rapport. 

Samtidig kommer det frem at befolkningens vilje til å donere holder seg på et stabilt, høyt nivå. Det ble et ja i 77 prosent av de tilfellene der donasjon var mulig. Det betyr at bare 23 prosent av de pårørende har sagt nei – på egne eller avdødes vegne – så langt i år.

Likevel har antallet donasjoner gått ned. I følge OUS er det ingen åpenbar grunn til dette.

Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon er bekymret.

– Det er mange faktorer som påvirker donasjonsratene. Vi mener at det må legges ned mer ressurser i å skape bevissthet om organdonasjon, både overfor befolkningen og helsepersonell.

Nylig lanserte helseminister Bent Høie den landsdekkende holdningskampanjen ”Organdonasjon – En mening i det meningsløse”, rettet mot helsepersonell ved donorsykehusene, i regi av Helse Sør-Øst RHF. Samtidig ble Donorkortet i kjernejournalen offisielt lansert.

Sekowski håper at kampanjen når igjennom til alle som er involvert i dette livreddende arbeidet.

– Vi vet at temaets tilstedeværelse på sykehusene påvirker donasjonsratene. Det ser vi av Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) sitt viktige arbeid, sier Sekowski.

I følge kvartalstallene meldte sykehusene inn færre potensielle donorer enn de siste to forutgående år. En potensiell donor er en intensivpasient som med stor sannsynlighet vil dø innen kort tid, og der mulighetene for organdonasjon utredes.

– Vårt store ønske er at organdonasjon gjennomføres i alle tilfeller der det er mulig, og at den avdødes ønske om donasjon blir ivaretatt – uansett hvilket donorsykehus hun eller han døde på, avslutter Sekowski.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073