Gå til innholdet

Åpner for å vaksinere på dialyseavdelingene

Foto fra pixabay.com

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon som en del av behandlingen.

10.02.2021

LNT tok torsdag 4. februar til orde for at dialysepasienter bør slippe at vaksinasjon mot covid-19 går igjennom kommunen, i dette debattinnlegget i Dagens Medisin.

For mens alle har fått beskjed om å holde seg så mye hjemme som mulig under pandemien, har pasienter i hemodialyse måttet fortsette å reise til og fra sykehuset minst tre ganger i uken. Dette er pasienter som har høy risiko for alvorlig forløp ved covid-19-smitte.

Dialysebehandling er en livsviktig behandling som ikke kan avlyses eller utsettes. Andre pasienter kan utsette behandlingen en uke eller to, men dialysepasienter må møte opp for behandling – også hvis de har symptomer. Vi vet at mange dialysepasienter får satt den årlige influensavaksinen på dialysen. Det samme burde gjelde for vaksine mot covid-19.

FHI åpner for vaksinering av dialysepasienter på sykehuset

LNT har på bakgrunn av dette den siste tiden vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI), som drøftet problemstillingen på et møte sist fredag. FHI svarer at de er i dialog med de regionale helseforetakene om dette. «Dialysepasientene er fra oss anbefalt som en av gruppene som kan tilbys vaksinasjon på sykehus som ledd i sin behandling. Planen er at dette skal komme i gang innen relativt kort tid», heter det i svaret fra FHI.

Risiko for spredning

I Norge er det over 1300 hemodialysepasienter som reiser til og fra sykehuset minst tre ganger i uken. Dette utgjør 7800 ukentlige turer der personer i risikogruppen eksponeres for smitterisiko.

Disse pasientenes hyppige reisefrekvens til og fra sykehuset representerer dessuten en risiko for stor spredning av covid-19. Hvis én pasient uvitende møter opp for dialysebehandling med covid-19, kan det i sin tur føre til at pasienter, helsepersonell og taxisjåfør blir smittet.

Vi erfarer at både pasienten selv og helsepersonell på dialyseavdelingene er frustrerte over at vaksineringen ikke kan organiseres på dialyseavdelingen. Derfor er det gledelig at det nå ser ut til at dette kan la seg gjøre. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073