Gå til innholdet

Besøkstjenesten

Foreningen har en egen besøkstjeneste som består av en gruppe transplanterte, nyresyke, donorer og pårørende. De har vært gjennom dialyse og/eller transplantasjon, vært donor, eller har som pårørende fulgt noen gjennom sykdomsperioden. Besøkstjenesten ønsker å være et supplement til helsevesenet. De vil gjerne "sette mot i" deg som er syk eller som venter på å bli transplantert og vise at det går an å leve et normalt liv som organtransplantert. Besøkstjenesten går jevnlig på besøk på dialyseavdelingen og medisinsk avdeling i de fylkene som har besøkstjeneste. De som deltar i Besøkstjenesten har taushetsplikt.

Ønsker du kontakt med noen i besøkstjenesten, ta kontakt direkte med ansvarlig person i ditt nærmeste fylkeslag som er oppgitt nedenfor, eller henvend deg til LNTs sekretariat.

 Fylke  Navn  Kontaktinformasjon
 Aust- og Vest-Agder  Ellen Margrethe Drange

 E-post: ellen.m.drange@getmail.no

 Telefon: 906 56 860

 Buskerud  Solveig Grønseth

 E-post: solvg@online.no

 Telefon: 411 06 530

 Hedmark  Mona V. Øyhovden

 
Telefon: 959 46 369

 Hordaland  Arne Hansen

 E-post: han.sal@outlook.com

 Tlf: 478 37 160 

 Møre og Romsdal  Randi Anne Lade

 E-post: ranlade@online.no

 Telefon: 404 83 233

 Nord-Trøndelag  Karin Søraunet

 E-post: karins@ntebb.no

 Telefon: 996 92 348

 Nordland  Ove Jørgen Pedersen

 E-post: ove.pedersen@trollfjord.no 

 Telefon: 905 94 352

 Oslo og Akershus  Astrid Elisabeth Hagstad

 E-post: astridelisabethh@gmail.com

 Telefon: 913 68 259

 Oppland  Ingrid Lindokken

 E-post: steinarlindokk@hotmail.com

 Telefon: 917 23 885

 Rogaland  Lisbeth Langhaug

 E-post: lisbeth.langhaug@lyse.net

 Telefon: 452 17 709

 Sør-Trøndelag  Per Børø

 E-post: boer@online.no  

 Telefon: 917 47 372 

 Telemark  Leiv Rafdal

 E-post: lnt.telemark@gmail.com

 Telefon: 996 19 808

 Vestfold  Stein Henriksen


 Telefon: 454 46 059

 Østfold  Marit S. K. Halvorsen


 Telefon: 950 58 202

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398