Gå til innholdet

Andre trygderettigheter

Hårfjerning

Noen pasienter får uønsket hårvekst som følge av medisiner etter transplantasjon. Hvis du opplever dette som sjenerende, kan du søke om bidrag til elektrolyse eller voksbehandling. Søknaden må være vedlagt legeerklæring som bekrefter årsaken til hårveksten, deretter må søknaden godkjennes av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Fysioterapi

Fysioterapi inngår i frikortordningen. Du må betale egenandel frem til du oppnår frikortgrensen på 2460 (fra 2021). 

Sykemelding/sykefravær

Når du i en kortere eller lengre periode er arbeidsufør på grunn av sykdom, kan legen sykemelde deg. For å ha rett til sykepenger må du i utgangspunktet ha opphold i Norge, men det kan gis dispensasjon for dette i en begrenset periode. Det kan for eksempel være aktuelt hvis du skal på ferie i utlandet. Dette må i så fall avklares med lege. Du må også varsle NAV om du skal ut av landet en kortere periode.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073