Gå til innholdet
  • Fagseminar om koronapandemien

  • Sted: Park Inn, Gardermoen
  • Start: lørdag 15. oktober 2022 kl. 11:00
  • Slutt: søndag 16. oktober 2022 kl. 14:00

LNT har gleden av å invitere alle medlemmer til helgesamling på Park Inn, Gardermoen fra 15. til 16. oktober.

Samlingen starter kl. 11 lørdag 15. oktober og avsluttes på søndag kl. 14.00.

Lørdagen består av faglig innhold med fokus på koronapandemien. Vi har invitert fagfolk som har jobbet tett på nyre-, pankreas- og levertransplanterte under pandemien. Foredragene kommer blant annet til å inneholde informasjon om vaksine, behandling av covid-19 og resultater fra studier som er utført på vår pasientgruppe. Lørdagskvelden blir det festmiddag med et musikalsk innsalg.

Søndagen er holdt av til sosiale aktiviteter, der deltakerne får mulighet til å møte likepersoner og bli kjent med andre medlemmer i LNT. Gutta på tur, Lars og Arve har lagt opp en LNT-sti med ulike rebuser og spørsmål. Oppgavene skal bidra til at vi blir bedre kjent med LNT som organisasjon og deltakerne. 

Detaljert program for helgen sendes ut til alle deltakerne etter påmeldingsfristen.

LNT dekker alle utgifter i forbindelse med reise og opphold. Den eneste utgiften for deltakerne er en egenandel på kr. 300,-

Samlingen er åpent for alle medlemmer i LNT, både hovedmedlemmer, støttemedlemmer og husstandsmedlemmer.

Påmelding skjer ved å sende e-post til marit.lundberg@LNT.no med følgende opplysninger: 

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsår
  • Eventuelle allergier eller annen tilrettelegging
  • E-post
  • Telefonnummer

Alternativt kan du ringe til 23 05 45 50 for påmelding. 

Egenandelen betales inn til LNTs bankkonto: 8230.06.01398 og markeres med «navn på deltaker(e) + helgesamling». Påmeldingen er først gyldig når egenandelen er betalt. 

Påmeldingsfrist 11. september.

Vi håper du har lyst til å bli med på en faglig og sosial helg sammen med andre LNT-ere, og ser frem til å se deg på Gardermoen i oktober!

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Les mer om prosjektet her. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073