Gå til innholdet
  • Høyt og Lavt klatrepark (for 23 år og yngre)

  • Sted: Sørum
  • Start: lørdag 12. september 2020 kl. 11:00
  • Slutt: lørdag 12. september 2020 kl. 16:30

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'Velkommen Hoyt Viinviterer eversyke klatrepark Sorum, Iordag fra 11:00 23ar) glad Program: 11:00 motes inngangen til Hoyt gar gang med opplaering 12:30- Lavt klatrepark, Asakvegen aktiviteter motes tar en Aktiviteter Sde noe drikke sammen 15:30 motes for aspise sammen (spisested Barnunder yresyke, leversykeg ransplantert ogunge ( ledsager sosken). Ledsager senest september. Pamelding arrangor: beskjed )som medlemmer klatrepark>» samtnavn egi dave od voksenperson. s://www.Int.no/ degti gjelder arrangementet? september nt.oslo.akershus@gmail.com fylkeslagmedlemmer asporsmal utenfor luhenvende'

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398