Gå til innholdet
  • Likepersonskurs

  • Sted: Thon Hotel Linne, Oslo
  • Start: 12. oktober 2019 kl. 11:00
  • Slutt: 13. oktober 2019 kl. 14:00

LNT har gleden av å invitere til foreningens årlige likepersonskurs.

Nye og «gamle» likepersoner som har vært på kurs for lenge siden er hjertelig velkomne.

Vi starter lørdag kl. 11.00 og avslutter søndag til lunsj ca. kl. 14.00.

Temaer på kurset vil blant annet være likepersonsarbeid, etikk, kommunikasjon, sorg/sorgreaksjoner og likepersonens rolle.

Påmelding

Påmelding foregår via fylkeslaget ditt. 

Det er viktig at fylkeslagets styre vurderer om nye likepersoner er skikket til å være likeperson, før de meldes på kurset. 

Påmeldingsfrist: 20. september 2019.

Program og praktiske opplysninger vil bli sendt den enkelte deltaker etter påmeldingsfristen. Det er gegrenset antall plasser.

Oppholds- og reiseutgifter

LNT dekker kost og losji fra lørdag til søndag og bestiller hotellrom. Deltakerne må selv bestille og legge ut for reisen, men får dekket billigste reisemåte. Reiseregning med alle bilag sendes sekretariatet senest innen 14 dager etter arrangementet. Reiseregninger som ankommer sekretariatet etter 1.11., vil ikke bli refundert.

Egenandel

Egenandel for kurset vil være kr. 500 pr. deltaker. Egenandelene faktureres fylkeslagene etter kurset.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398