Gå til innholdet
  • Veien videre etter nyre- og/eller pancreastransplantasjon

  • Sted: Rikshospitalet
  • Start: 25.04.2024 kl. 09:30
  • Slutt: 26.04.2024 kl. 14:30
Mange pasienter som har gjennomgått transplantasjon, og deres pårørende, har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, samt å møte andre i samme situasjon.
Kurset består av en temarekke, og anbefales som en del av tilbudet til nyre- og eller pancreastransplanterte pasienter og deres pårørende.
Temarekken består av innlegg fra ulike fagpersoner om aktuelle tema, med anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer etter hver sesjon. En tidligere nyretransplantert deler sin erfaringskunnskap.
Kurset er et samarbeid mellom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Medisinsk poliklinikk og Lærings – og mestringssenteret (LMS) ved Rikshospitalet.
Dersom du ikke er pasient ved Oslo universitetssykehus, må du ha henvisning fra fastlege.
Når: 25. april, 09:30 - 15:40 og 26. april 2024, 09:00 - 14:30.
Hvor: Rikshospitalet.
Her er mer informasjon: https://www.oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/nyre-og-eller-pankreastransplanterte-lerings-og-mestringskurs/
Egenandel kr 375,-. (gjelder kun pasient, pårørende skal ikke betale).
Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.
Påmelding: Lmskkt@ous-hf.no eller ring 23070820.
Påmeldingsfrist: 12. april 2024
For ytterligere informasjon:
Ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Helene J. Haugland ved Lærings- og mestringssenteret på telefon: 23070820 / 2307 0233 eller mail: hejhau@ous-hf.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073