Gå til innholdet

Snakke med andre som vet hvor skoen trykker

Det kan gjøre veldig godt å snakke med noen som har erfart det samme som deg og som "vet hvor skoen trykker".

LNT har en egen likepersonstjeneste, der den største gruppen er besøkstjenesten som jevnlig går på besøk til dialyseavdelinger. De som er med i likepersonstjenesten, er enten transplanterte, donorer eller pårørende som har fulgt noen gjennom sykdomsperioden. Ønsker du å få formidlet kontakt til en i likepersonstjenesten som har erfaring med å være pårørende, kan du henvende deg til kontaktpersonene i de ulike fylkene (se liste her eller i LNT-nytt). Dersom det ikke er noen relevante kontaktpersoner i ditt fylke, ta gjerne kontakt med likepersoner i et annet fylke.

Du kan også kontakte LNTs sekretariat dersom du ønsker å få formidlet kontakt til en som har erfaring som pårørende. Alle besøkerne og de ansatte i LNT har taushetsplikt.

Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten skal gi opplæring til både pasienter og deres pårørende. Noen steder er det egne kurs for pårørende. Sjekk om det er et slikt kurs i nærheten av der du bor. Undersøk om du må ha henvisning fra fastlegen din. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har på nettsidene sine (http://www.mestring.no) oversikt over spesialisthelsetjenestens lærings- og mestringsentre.

Som ledd i samhandlingsreformen blir det stadig flere lærings- og mestringstilbud rundt om i kommunene. Forhør deg om det finnes noen tilbud for pårørende i din kommune. På www.mestring.no arbeider man med å lage en oversikt over kommunale lærings- og mestringstilbud.

På arrangementene til LNTs fylkeslag kan du komme i kontakt med både pasienter og pårørende.

Det var veldig godt å få snakke med de som er i en lignende situasjon. - Pårørende

Foreldre til barn/unge med alvorlig/kronisk sykdom
LNT har egne familiekontakter, som har / har hatt syke barn i alderen 0-15 år. Oversikt over familiekontaktene finner du her og i LNT-nytt. Finner du ikke en i ditt eget fylke, ta gjerne kontakt med noen i et annet fylke. Du kan også kontakte LNTs sekretariat for å få formidlet kontakt. Alle familiekontaktene har taushetsplikt.

LNT arrangerer hver sommer familieleir for nyresyke/transplanterte barn og deres foreldre og søsken. Familieleiren kan du lese mer om her.

LNT har utgitt to brosjyrer om å være pårørende til nyresyke barn: "Har du et barn med nyresykdom?" og "Kjenner du et barn som er transplantert eller har kronisk nyresykdom?" Brosjyrene kan bestilles gratis her, eller ved å ta kontakt med vårt sekretariat.

  • Ta kontakt med andre pårørende. I LNT-nytt og her på nettsiden finner du oversikt over kontaktpersoner i likepersonstjenesten som kan formidle kontakt til andre pårørende. LNTs sekretariat kan også formidle kontakt for deg.
  • På arrangementene til LNTs fylkeslag kan du komme i kontakt med andre pårørende
  • Sjekk om det er kurs for pårørende der du bor
     
  • LNT tar gjerne imot tips om tilbud for pårørende!

Samliv og seksualitet ved nyresykdom

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073