Gå til innholdet
 • Motivasjonsseminar

 • Sted: Kjerringøy Bryggehotell
 • Start: fredag 30. september 2022 kl. 14:00
 • Slutt: søndag 2. oktober 2022 kl. 15:00

Temaer:

 • Hva foregår i en aktiv organisasjon som LNT
 • Besøkerens rolle og viktige funksjon ved besøkstjenesteleder Over Jørgen Pedersen
 • Syk, sykere, sykest. Et foredrag om mestring ved Stina Nordine
 • Pandemi, ensomhet og utfordringer rundt spill på nett, ved sosionom Benedikte Mæland
 • Organdonasjon og hvor vi er kommet, ved styreleder Nina Roland i Stiftelsen Organdonasjon
 • Friluftsliv, fysisk aktivitet og bevegelseshemmede, ved fylkesleder Leif Tore Lorentzen
 • LNT Nordlands pusker med mye, ved fylkesleder Leif Tore Lorentzen

TA ME ONGAN OG KOM!

30. september til 2. oktober blir det arrangert barne- og familiesamling i regi av ungdomsgruppa på Kjerringøy Bryggehotell.

Friskluftseminar for barn og foreldre/besteforeldre.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073