Gå til innholdet
 • Parallelle årsmøter i Hedmark og Oppland

 • Sted: Wood Hotell, Brumunddal
 • Start: søndag 9. februar 2020 kl. 15:00
 • Slutt: søndag 9. februar 2020 kl. 18:00

LNT Hedmarks innkalling
LNT Opplands innkalling følger under.

1. Åpning av årsmøtet med godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent, samt 2 protokollunderskrivere.
3. Årsberetning
Årsberetning for fylkesstyret og besøkstjenesten
4. Revidert regnskap og revisjonsrapport.
5. Innkomne forslag.
A. LNT Hedmark fylkeslag beslutter å slå seg sammen med LNT Oppland fylkeslag og vedtar nytt navn: LNT Innlandet fylkeslag.
Forslagsstiller: Fylkesstyret i LNT Hedmark.
Fylkesstyrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner at LNT Hedmark fylkeslag slås sammen med LNT Oppland fylkeslag og endrer navn til: LNT Innlandet fylkeslag.
6. Handlingsplan for perioden
7. Budsjett
8. Valg

 • 4 representanter til fylkeslagsstyre i LNT Innlandet fylkeslag

Forslag til saker for behandling på årsmøtet må sendes styreleder Ottar Korsnes, Kastbakkvegen 16, 2390 Moelv, e-post ottako@online.no senest innen 14 dager før årsmøtet, dvs. innen 24. januar 2020.
Eventuelle frasigelser av verv sendes Lars Skar, e-post Lars.Skar@live.no innen 24. januar 2020.
Årsmøtet avsluttes med bespisning. På grunn av bespisningen ber vi om påmelding til Erik N. Skjønsberg, e-post nskjoens@online.no eller mob. 93229072 innen 1. februar 2020.

LNT Opplands innkalling 

 1. Åpning av årsmøtet med godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 protokollunderskrivere.
 3. Årsberetning

     Årsberetning for fylkesstyret og besøkstjenesten

 1. Revidert regnskap og revisjonsrapport.
 2. Innkomne forslag.
 3. LNT Oppland fylkeslag beslutter å slå seg sammen med LNT Hedmark fylkeslag som endrer navn til: LNT Innlandet fylkeslag.
 4. : Fylkesstyret i LNT Oppland.

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at LNT Oppland fylkeslag slås sammen med LNT Hedmark fylkeslag som endrer navn til: LNT Innlandet fylkeslag. LNT Oppland fylkeslag opphører som eget fylkeslag.

 1. Handlingsplan for perioden
 2. Budsjett
 3. Valg
 • 4 representanter til fylkeslagsstyre i LNT Innlandet fylkeslag.

Forslag til saker for behandling på årsmøtet må sendes styreleder Jon Hagen, Skaugerudveien 20, 2860 Hov, e-post jonhgn5@gmail.com senest innen 14 dager før årsmøtet dvs  innen 24. januar 2020.

Velkommen til årsmøtet 2020!


Styrene i LNT Hedmark og LNT Oppland

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398