Gå til innholdet
  • Fysisk aktivitet og ernæring

  • Sted: Ullevål sykehus
  • Start: 28. mars 2019 kl. 18:00
  • Slutt: 28. mars 2019 kl. 20:00

Velkommen til årets første medlemsmøte!

Vi får besøk av Heidi Agnor Bunæs-Næss, spesialfysioterapeut, Cand Mag., Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Seksjon for fysioterapi, Ullevål.

Også har vi vært så heldig at også Ragnhild J. Haaland som er Klinisk ernæringsfysiolog, Seksjon for klinisk ernæring er med.

Disse to skal sørge for at vi får en fin kveld med tema fysisk aktivitet og ernæring for organtransplanterte og dialysepasienter.

Meld dere på da vel! Lnt.oslo.akershus@gmail.com, så fort som mulig.

Det vil bli god tid til spørsmål, mingling og lett bespisning.

Merk: Møtet blir holdt på Ullevål sykehus, Medisinsk bygning (bygg 3). Auditorium 3, medisinsk klinikk.

Vel møtt!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398