Gå til innholdet
  • Årsmøte

  • Sted: Verdens høyeste trehus: Mjøstårnet og Wood Hotel, Brummundal
  • Start: 3. mars 2019 kl. 15:00
  • Slutt: 3. mars 2019 kl. 18:00

Dagsorden for Årsmøtet: 

1. Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av dirigent og referent, samt 2 protokollunderskrivere.

3. Årsberetning.

4. Regnskap og revisjonsrapport.

5. Innkomne forslag.

6. Handlingsplan for perioden.

7. Budsjett.

8. Valg av styre, valgkomite og revisorer, samt koordinator for besøkstjenesten.

Valgkomiteen har gjort sin jobb før årsmøtet.

Forslag til årsmøtet må være styret v/Ottar Korsnes, Kastbakkvegen 16, 2390 Moelv, eller epost: ottako@online.no i hende innen 17. februar 2019.

Det blir informert om eventuell sammenslåing av fylkeslagene LNT Hedmark og LNT Oppland

Årsmøtet avsluttes med bespisning. På grunn av bespisning ber vi om påmelding innen 22. februar 2019 til: Erik N.Skjønsberg, mob. 93229072, e-post: nskjoens@online.no

Møtet og bespisning betales av fylkeslaget.   

Hilsen styret.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398