Gå til innholdet
  • Julesamling

  • Sted: Quality Hotel, Stjørdal sentrum
  • Start: 1. desember 2018 kl. 18:00
  • Slutt: 2. desember 2018 kl. 12:00

LNT Sør-Trøndelag inviterer LNT-medlemmer m/følge.

Gjelder også LNT Nord-Trøndelag

Julesamling m/overnatting og frokost.

Lørdag 1. desember kl. 18:00.

Sted: Quality hotel, Stjørdal sentrum.

Velkomstaperitiff i forhall.

Hotellet dekker opp en egen sal for oss i LNT.

På menyen står det julebuffèt.

Håper mange finner vegen til Stjørdal, i gladlag sammen med andre LNT-ere.

Alt dette til en egenandel på kr. 700,- pr. medlem. Ikke-medlem kr. 800,-

Glæ dåkk te julesamling med LNT.

Merk! Bindende påmelding til fest og event. hotellrom innen onsdag 14 november

For påmelding LNT Sør-Trøndelag, Per Børø, m. 91 74 73 72, epost. boer@online.no

Innbetaling egenandel kr. 700 / 800  på konto:

8601 14 57438 (tekst; ”Julesamling LNT 2018”, og navn)

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398