Gå til innholdet
  • Oppland og Hedmark inviterer til åpent møte om transplantasjon

  • Sted: Lillehammer sykehus
  • Start: 15. oktober 2018 kl. 18:00
  • Slutt: 15. oktober 2018 kl. 20:00

LNT Oppland og LNT Hedmark inviterer nyre-/lever- og pancreastransplanterte, pårørende og andre interesserte til et åpent møte om transplantasjon.

Sted: Lillehammer sykehusnyreskolens møterom. Vil bli merket. 

Når: Mandag 15. oktober kl. 18.00

Foredragsholder er Karsten Midtvedt. 

Karsten Midtvedt er overlege ved avdeling for transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet.

Midtvedt vil innlede med et generelt foredrag om nyretransplantasjon. Det være seg historikk, medikamenter vi må bruke, dagens situasjon og eventuelt noe om framtidsutsikter. Han er imidlertid åpen for å få til en dialog med oss i salen. Det kan bli en fin mulighet til å få svar på spørsmål man sitter inne med.

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt! 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398