Gå til innholdet
  • Samvær på tvers av grenser

  • Sted: Loen i Nordfjord
  • Start: 1. september 2018 kl. 11:30
  • Slutt: 2. september 2018 kl. 16:00

Kjem seinare som skriftleg invitasjon til alle betalande medlemmer i Møre og Romsdal fylkeslag; anten pr. e-post eller i posten.

Laurdag 1. september

Busstransport av Geiranger buss og taxi frå Moa kl. 11:30, etter korrespondanse med Timeekspressen frå Kristiansund og Molde.
Vidare over Sulesund/Hareid, gjennom Eiksundsambandet, Furene, Kvivsvegen og til Loen.
Påstigning langs ruta.
Ankomst Hotel Alexandra om lag kl. 15:00

Medlemsmøte i eige lokale kl. 16:45.

 - Kåseri ved O. Faleide (lokalhistorie)
 - Foredrag ved farmasøyt frå sjukehusapoteket i Førde (medisinvett m.m.)
 - Middagsbuffet i restauranten frå kl. 19
 - Sosialt samvere

Søndag 2. september

Frokost/utsjekk:
*Tur med Loen Skylift til Hoven. 
*Lunsj i restauranten. 
*Høve til å spasere i frisk fjelluft på dei mange stiane der. 

Vel nede seier vi farvel til medlemmer frå Sogn og Fjordane, som har vore med oss denne helga og så returnerer vi same vegen vi kom.

Pris: Ikkje heilt fastsett, men eigenandel/sponsing.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398