Gå til innholdet
  • Seminar om levende donor

  • Sted: Ålesund
  • Start: 25. april 2018 kl. 18:00

På programmet står blant annet innlegg ved Käthe Meyer og Fanny Bruserud fra Rikshospitalet. 

Andre gjester er Kari Gjørlihagen, som har gitt nyre til sin mann. Videre skal Inger-Mette Gustavsen orientere om LNTs interessegruppe for levende donorer, som hun tok initiativ til sammen med Kenneth Larsen. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398