Gå til innholdet

Slik kutter vi ventelisten for nyretransplantasjon!

I forrige LNT-blad kom jeg over en artikkel skrevet med utgangspunkt i grafer om ventelister og nekrotransplantasjoner utarbeidet av Ragnar Skjøld, med offisielle tall fra Oslo universitetssykehus. Hensikten bak artikkelen var å rette fokuset mot den stadig økende ventelisten for nyretransplantasjon, og hva vi kan gjøre for å minske behandlingskøen.

Forfatter: Inger-Mette Opstad Gustavsen

Artikkelen tar for seg viktige aspekter ved behandlingsproblematikken ved nyretransplantasjon, som forebygging, bedre utredning og økt fokus på organdonasjon på sykehusene. Jeg ønsker å utvide perspektivet vi har på mulige løsninger, og vil fremheve noen spesifikke forslag til endring.

I 2012 ble antallet pasienter på venteliste for nyretransplantasjon høyere enn antall mennesker som undergikk nekrotransplantasjoner. Ved utgangen av 2015 sto 304 personer på venteliste mens kun 191 mennesker fikk en ny nyre. Trenden er skremmende, og behovet for organer er stort. Det er ikke nok organer å hente blant de døde donorene. Jeg mener vi bør rette søkelyset mot de levende donorene. De som allerede har donert bort et organ, og som kan bidra med informasjon basert på personlige erfaringer i møte med potensielle nye donorer. «Veteranene» kan fortelle nøyaktig hva en donorprosess innebærer, og de er levende eksempler på hvor trygt det kan være. Dessuten vet vi at organene fra levende donorer er bedre for mottakeren.

Vi som er levende donorer, sitter med en tverrfaglig kompetanse som kan anvendes i arbeidet med å rekruttere flere donorer. Denne kompetansen vil kunne bidra til å minske gapet vi nå ser mellom tilbud og etterspørsel, samtidig som tidligere donorer vil kunne oppleve en ny giverglede. Jeg ønsker at LNT skal opprette en interessegruppe for levende donorer som ønsker å fortsette å gi. Er du selv en av de som vil gi, eller kjenner du en levende donor som vil fortsette å gi?

Send en mail til: inger.mette.gustavsen@gmail.com

Personlig informasjon:

Inger-Mette Opstad Gustavsen, 48 år. Bor i Drammen og jobber i Oslo. Gift, to sønner, hvor en går på barneskolen.

Jeg var levende donor til mannen min i mai 2016. Skrev i sommer kronikk i Dagsavisen: En måned under kniven. Det er lenke til artikkelen på LNTs hjemmesider. I nær familie har vi erfaring med lever-, bukspyttkjertel-, og nyretransplantasjon.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073